CAG och BAE Systems Hägglunds fördjupar samarbetet

Publicerad: 2023-01-14 10:15

I ett pressmeddelande anger CAG och BAE Systems Hägglunds att de fördjupar sitt samarbete. Partnerskapet omfattar samarbete rörande strategi- och teknologiutveckling, industriell och akademisk samverkan samt att säkra rätt kompetens över tid för ingenjörer och ledare. Vidare anger man att ambitionen också är att samarbeta kring utbildnings- och konsulttjänster med fokus på Systems Engineering (inklusive modellbaserat stöd), kravhantering, integrerat logistikstöd, konfigurationsledning och cybersäkerhet.

Annons

– Vi är väldigt glada för det fortsatta förtroendet från BAE Systems Hägglunds. Det stärker oss att få arbeta med framtidens försvarsteknik och den smarta industrin i framkant. Det här är också ett led i våra ambitioner att mer strategiskt stötta våra kunder på myndighets- respektive leverantörssidan att jobba med systemen ur ett helhetsperspektiv, säger Mikael Tjernlund, VD CAG Syntell.

– Med snabba tekniska förändringar och nya utmaningar från våra kunder, är det viktigt att vi stärker våra partnerskap. Tillsammans med CAG fortsätter vi utveckla kompetens för kommande utvecklingsprojekt och affärer, säger Wim Eikelboom, BAE Systems Hägglunds.

– Vår erfarenhet vid utveckling av system är att redan tidigt i utvecklingsstadiet optimera prestanda och ekonomi för hela livscykeln, och samtidigt möjliggöra kontinuerlig integration av nya och ibland oplanerade funktioner. Detta ökar robustheten och förkortar utvecklingstider radikalt. Genom det här samarbetet får BAE Systems Hägglunds del av vår långa erfarenhet från ett flertal branscher att nyttja viktiga hörnstenar såsom standardisering, digitalisering, modellbaserad utveckling och smart tillverkning, säger Mikael Tjernlund VD CAG Syntell.

Livscykelperspektiv är en grundbult när CAG Syntell utvecklar kunders förmåga att hantera den ökande komplexiteten och dra nytta av den nya marknaden eller anpassa sig inför nya hotbilder och förutsättningar.

De båda företagen har en lång historia tillsammans och har samarbetat under många år. Det nya avtalet innebär en ytterligare fördjupning av samarbetet kring teknik och kompetens och är en viktig förutsättning för att kunna realisera det accelererade återtagandet inom totalförsvaret som ställer tuffa krav på både myndigheter och industrin, inte minst när det gäller effektiva samarbetsformer och kompetensförsörjning.

Dela: