Europas försvar: En ansvarsfull investering?

Publicerad: 2024-01-09 07:47

Joakim Agerback är portföljförvaltare vid Finserves Global Security Fund och har mångårig erfarenhet av kapitalplacering. I en årskrönika för FSN Perspektiv, diskuterar han den förändrade synen på försvarsindustrin och förutser en positiv utveckling för sektorn med tydligare spelregler från EU.

Annons

Bolagen och försvarssektorn står inför en långsiktig, strukturell och stark trend. De växer snabbare och mer tillförlitligt än marknaden som helhet. Försvarsanslag planeras över cykler på mer än tio år vilket ger en förutsägbarhet i tillväxten. Därutöver ger bolagen och sektorn en riskspridning för en aktieinvesterare, dessutom inom samma tillgångsslag; aktier. Detta är ovanligt och värdefullt för aktieinvesterare. De här perspektiven diskuteras inte så ofta.

Kanske för att försvarsindustrin tidigare klumpats samman med kontroversiella branscher på ett, enligt mig, rent felaktigt sätt, men på sistone har det hänt mycket. Under 2022 och 2023 har vi bevittnat en kraftfull förändring i synen på sektorn. Västerländskt försvar betraktas alltmer som en ansvarsfull investering. Europarådets ordförande Charles Michel tar initiativ till försvarsobligationer för att förbättra finansierings-förutsättningar för försvarssektorn. EU:s försvarsministrar betonar gemensamt vikten av försvarsinvesteringar och att investerare bör sluta välja bort sektorn mot bakgrund av att det inte skulle vara hållbart och ansvarsfullt. Nu agerar även media. Vi ser Affärsvärlden kritisera AP-fonder för att de väljer bort att investera i brittiska BAE Systems som äger många av Sveriges kritiskt viktiga och historiskt framgångsrika försvarsbolag. Den tydliga förändringen, med en mer nyanserad syn på försvar, är gynnsam för hela branschen. Detta gynnar förutsättningarna för försvarsindustrin att få tillgång till finansiering och investerare. 

Vad ligger bakom förändringen? 

Vi har ett säkerhetspolitiskt hot alldeles på gränsen till EU, något som man tidigare underskattat och inte varit tillräckligt samordnade i. Därtill en global ökad geopolitisk risk som i allra högsta grad påverkar Europa. EU:s beslutsfattare påverkas av den allmänna opinionen som uttryckligt förespråkar investeringar för ett trovärdigt försvar. Nu är det också påtagligt för Europa att produktionstakten av försvarsmateriel inte kan skalas upp snabbt och enkelt. EU och USA har på ett imponerande förtjänstfullt sätt stöttat Ukraina, även om närvaron kanske skulle skett tidigare. Effekten av det omfattande stödet och svårigheterna att öka produktionen är att vi inte ens klarar att fylla hålen av de luckor stödet till Ukraina blottar. Även amerikanska generaler går ut och larmar om att USA inte har kapacitet att agera i både Europa, Mellanöstern & i Indo-Pacific-regionen. Sen har vi upphandlingsformer och regleringar som förlänger tiden mellan insett behov och påbörjad tillverkning. Det regelverk som implementerats inom EU för hållbarhet har höga och viktiga ambitioner men har också gjort att investerare är försiktiga med att investera i försvarssektorn.

Annons

Visste du att världens 100 största försvarsbolag hade en minskad omsättning 2022 jämfört med föregående år? (SIPRI 2023). Det är en otvetydig riskindikator om att det tar tid att få ut försvarsanslag, påbörja och färdigställa produktion och det finns en allmänt låg beredskap. Nu rapporterade Financial Times i dagarna att ordrarna strömmar in i en takt som är ojämförlig i modern tid. 

Försvarssektorns förutsättningar framåt 

Det är inte antalet geopolitiska händelser och rena konflikter som driver avkastning i sektorns bolag. Det är tillväxt, vinster och vinsttillväxt och den utveckling som påverkar det genom försvarsanslag och investeringar över tid. Stark avkastning i sektorn är alltså beroende på att västerländska demokratier möter de stora investeringsbehov vi står inför. Att en trovärdig upprustning sker som gör att vi kan känna oss säkra och trygga.

Min bedömning är att EU och Väst vill ge bästa möjliga förutsättningar för försvarssektorn framåt och jag tror det kommer påverka investerare i att se mer på positivt på branschen, vara bekväm ur ett hållbarhetsperspektiv och öka sina investeringar i försvarsindustrin. 

Annons

Ett tydligare EU, ger en tydligare spelplan för investerare och finansiärer.

Gott Nytt År!

Joakim Agerback

Portföljförvaltare Finserve Global Security Fund I

Annons

Dela: