400 miljoner avsätts för utbildning av 18 000 ukrainare

Publicerad: 2024-02-20 16:38

Statsminister Ulf Kristersson (M) bjöd under eftermiddagen in till pressträff tillsammans med försvarsminister Pål Jonson (M) och finansminister Elisabeth Svantesson (M) på Berga örlogsbas. Under pressträffen meddelade ministrarna att Sverige ökar insatserna för att utbilda ukrainska förband.

Annons

Statsminister Ulf Kristersson informerade om att Sverige kommer att avsätta cirka 400 miljoner kronor för att utbilda över 18 000 ukrainare, både inom och utanför Sverige.

Försvarsminister Pål Jonson nämnde bland annat att det berör cirka 500 ytterligare personal för Stridsfordon 90, sjukvårdsutbildning i Tyskland, chefsutbildning för högre officerare, fortsatt stöd till Operation Interflex i Storbritannien och nu även stöd till Interforge för cirka 5 000 ukrainare.

Försvarsministern fortsatte med att uttrycka djup respekt för att ukrainarna på utbildningen så snabbt som möjligt vill återvända till fronten för att tillämpa sina kunskaper. Han betonade dock vikten av att överväga avvägningen mellan snabb återvändning och genomförande av längre utbildningar för att förbättra förbandens förmåga.

Foto: RegeringskanslietFoto: Regeringskansliet

En av nyheterna är att Sverige nu kommer att delta i Maritime Capability Coalition, ledd av Storbritannien och Norge, vilken påbörjades i december 2023.

Annons

Enligt ett pressmeddelande från den norska regeringen har koalitionen bildats för att på lång sikt stärka Ukrainas maritima försvar.

– Vårt mål är att stärka Ukrainas maritima försvar och förbättra dess förmåga att operera längs sin egen kust. Norge har genomfört träning för ukrainska soldater inom småbåtsoperationer och kommer att kunna bygga vidare på detta stöd när konkreta planer för ytterligare utveckling fastställs, säger försvarsminister Bjørn Arild Gram i pressmeddelandet.

Storbritannien meddelade i samband med lanseringen att de bland annat kommer att donera två minsvepare i Sandown-klassen från Royal Navy.

Dela: